SPACETIME en het holistisch universum


De tekening hierboven toont de essentie van onze holistische benadering. Het gele gegolfde oppervlak is dus een membrane dat op en af beweegt. Voor Einstein was dit geen echte 'realiteit'. Voor ons is het dat wel. De cirkel is een doorsnede van onze bewegelijke ballon en deze is aanvankelijk enkel bestaande uit het gele - onbreekbare - membraan. Er zijn op en neergaande golven. Dat is Prior-Geometrie. Dit is pure bewegings energie, ook kinetische energie genoemd. Indien zulke golven samenvallen (standing waves) kunnen verbindingen (een soort knoppen) gemaakt worden. Indien de juiste omstandigheden aanwezig zijn kan deze GKE (General Kinetic Energy) op plaasten op het membraan dus nieuwe zones maken, die dan lokale structuur worden waarvoor een specifieke LKE (Local Kinetic Energy) geldt. In the new zone (called a holon) there is structure. Zulke zones met structuur hebben dan in een relatieve METRIC (coordinaten systeem) een bepaalde positie ten opzichte van elkaar. Hoe meer verbindeningen zij maken hoe duidelijker en vaster wordt hun onderlinge verhouding én wordt hun gedrag voorspelbaar.
Hiernaast zien je hoe het ontstaan van zulk een 'lokale zone' gebeurt. Die lokale zone noemen wij een holon. Het invouwen of ver-BINDEN van delen van het membraan kan zowel MICRO als MACRO gebeuren. Het is een universeel concept en daardoor wordt Quantum Mechanica en Algemene Relativiteit met elkaar verbonden. Dus als de correcte flexibiliteit het toelaat dan kan op ELKE PLAATS van het membraan (spacetime) een nieuw micro of macro holon ontstaan.
De richting in welke een pelatratie-verbinding gebeurt heeft een grote invloed op het aantal lagen dat in een holon zal voorkomen. Hiernaast zie je daarvan een voorbeeld. Het oranje holon is het gevolg van een buitenwaartse deel van het membraan dat terug binnekomt in de ballon en dan zichzelf pelastreert, en de rode holon is het gevolg van een binnenwaarts deel van het membraan dat zichzelf pelastreert. Het verschil in aantal laagjes spacetime is verrassend. Voor de waarnemer binnen de ballon heeft het oranje holon veel massa. Dit toont aan dat dit eenvoudig concept ongelooflijk complexe combinaties kan maken. Indien het rode holon nu het oranje holon zou pelastreren geeft een heel ander nieuw holon dan in het omgekeerde geval!
Dus van één enkel membraan kan de hele wereld en het universum worden opgebouwd met heel zijn positieve en negatieve dynamiek en verscheidenheid. In het beeld hieronder is elk van de kleine drie-lagige eenheden slechts een deel van een specifiek holon. De pijlen tussen deze lagen symboliseren de onderliggende verbondenheid en specifieke interacties. Tussen het algemene membraan en haar holons is continu verbondenheid omdat zij allen uit hetzelfde membraan voortkomen. Dat effect noemen wij gravitatie of aantrekkingskracht.
Hieronder zien wij hoe op een zeer dynamisch spacetime oppervlak nieuwe verbindingen gemaakt worden. Hun levensduur hangt af van de dynamiek én of ze op een hoger niveau nogmaals koppelen.

Het volgende wordt zo spoedig mogelijk in het Nederlands omgezet.

In above animated image and the image on the left you see that jumping spacetime PEAKS can COUPLE: They 'Pelastrate', denoted as [P]. You know taht Pelastration is the penetration of an unbreakbale membrane.

Here on the top : BP(x)[P]BP(y). One peak of spacetime mebrane goes through the other peak.
But not only PEAKS can couple, also EVENTS can interact [Contact, twin, knot ... and pelastrate]
(1) PE = Part of Red Peaks (x,y) + GP (x,y)+ BP(x,y)
(2) PE = Contains parts of: Red Membrane + GM + BM
(3) PE = CONNECTS RM + GM + BM (coupling/joint)
The Purple Event is linked to BM, GM, RM. There is Inter-dimensional Dynamics (i.e. changes in RM will effect in PE, etc.

i.e. Moves in the GREEN Membrane will provoke also moves of BM and RB.
i.e. Changes in RED Membrane have effect on PURPLE EVENT (i.e. internal friction in PE, decay of PE, Changes in couple-Gate, ... etc.

Some remarks on Brane dynamics (cf. this image):
1. Changes in RM can change the layering structure in the Purple Event by the redraw of RPx, but not RPy (since it is fixed inside the 'passive peak/tube)'.
2. On each Brane (RM, GM, BM) peaks can deploy, and - if conditions are present - they can pelastrate to local Brane events. (i.e. a Dark RED Event on RM).
3. Similar like PEAKS can interact and can pelastrate to EVENTS , also EVENTS can interact and can pelastrate to COMBO EVENTS.
4. PEAKS and EVENTS can happen on both sides of a brane (Bi-Directional).
5. Between two branes PEAKS and EVENTS of each Brane can interact (i.e. knots which bring binding but also Pull-effect).
6. Similar like PEAKS can influence other branes, also EVENTS can do (i.e. Push).
7. If conditions are present PEAKS and EVENTS can embed in other(s).
8. Each EVENT has a specific composition of membrane layers, but this can be adapted by other PEAKS or EVENTS ( i.e. entering peak that embeds)
9. PEAKS and EVENTS can happen on each location on the brane if the local stretchability of the brane allows it. This means on MICRO and on MACRO level.
10. Since the Mama-Brane (the total system) moves also all SUBBRANES, their PEAKS and their peak-composed EVENTS are constantly in kinetic movement.
11. Composed PEAKS (I.E. BPx) and EVENTS have internal FRICTION caused by the moving internal peaks (cfr. arm and sleeve).
12. ... and much more.


An (PURPLE) EVENT is like a discrete island or monopole that acts to the observer AS an independent FREQUENCY : a PARTICLE (photon, electron,...)/WAVE, an IDEA/KNOWLEDGE, a TONE ... or a bundle of frequencies (nuclei, atom, molecule, human). But in essence an event is restructured geometry. It's topological expression is shown at the left. All events lay thus on the 'two sides' of the brane, like condensates, and by the total movements of the system excitement is generated BETWEEN peaks and/or events - AND INSIDE peaks and or events - which brings us the "local" friction, temperature, oscillation, resonance, polarity, .... thus including phenomena such as called "scalar fields/waves".

Pelastration can also be described as a special type of topologic CAPS.
© Dirk Laureyssens, 2002. All rights reserved.