HOLONS ... en de holistische visie.

De ESSENTIE is dat de Cosmische EENHEID ... plaatselijk DUALE COMBINATIES maakt.
Deze website geeft een holistisch visie op het Universum weer. Er is dus een fundamentele EENHEID. Uit die eenheid ontstaat ons complex Universum waarin DUALITEIT voorkomt. Alles is met Alles verbonden.

De essentie is dat één gigantische, dynamische ballon (eenheid) - met een onbreekbaar bijna oneindig elastisch membraan - zich plaatselijk kan plooien op talloze manieren.

Via een pelastratie-mechanisme (een soort penetratie) tussen twee delen van die ballon - een actief (mannelijk) en een passief (vrouwelijk) deel - worden holons gemaakt die verder kunnen opbouwen tot zéér complexe systemen.

Vanuit
non-structuur (Einstein's Prior-Geometry) wordt lokaal een zone met structuur (meerdere laagjes)gemaakt, en die nieuwe eenheid noemen wij een HOLON.
Zeer complexe energetische, organische en anorganische vormen ontstaan aldus.
Het beginsel van 'inter-connectiviteit' vinden wij in bijna alle godsdiensten terug, maar niemand heeft tot nu een logische manier gevonden om dat allemaal aan te tonen. Tot nu was het een kwestie van aanvaarden en geloven.

Ik toon U dat nu wel, en je moet er maar zelf over oordelen. Misschien past het bij je eigen visie, of misschien brengt het je op nieuwe ideëen, of beantwoordt het een aantal van je vragen in verband met de zin van het leven, ... dus misschien is het wel nuttig om even verder te lezen.

Bij de snaren theorie zijn bv. de gravitatie en andere krachten van elkaar gescheiden. Dat is dus niet echt ... EENHEID.

Tegenwoordig wordt de zgn. Snaren theorie of String theorie naar voor geschoven als zijnde 'het bewijs' van een Eenheids theorie (in het Engels: the Theory of Everything, afgekort TOE). De meest populaire voorvechter is Brian Greene. Er wordt vanuit gegaan dat alles is opgebouwd uit zéér kleine snaartjes die trillen (vibreren), en op de wijze waarop ze trillen worden tal van combinaties gemaakt die leiden tot materie en energie.
Interessante streaming dowload van 3 uur TV programma (USA) met Greene.

Maar in deze theorie zitten zeer veel onlogische concepten en het gekke is dat niemand van die duizenden wiskundigen weet hoe het eigenlijk juist in elkaar zit. Er zit geen totaal beeld achter, en dat geven ze ook allen ruiterlijk toe. Dat
totaal beeld verwachten ze binnen ongeveer 50 jaar!
Omdat het fel-bewegend spacetime membraan ONBREEKBAAR is en ZEER ELASTISCH kunnen delen ervan zichzelf "pelastreren" (penetreren) en zodoende lokaal een nieuwe meerlagige zone scheppen. Die interne lagen kunnen dan nieuwe verbindingen maken.
De holistische visie die ik ontwikkelde maakt gebruik van een aantal benaderingen van de Snaren theorie, namelijk het is correct dat alles vibratie is maar de strings zijn eigenlijk kleine tubes (pieken) van het spacetime membraan. Die tubes kunnen koppelen. Door dit membraan gelijk te stellen aan SPACETIME plaatst ik dit in een deel van de concepten die Albert Einstein ons gaf. Daarnaast toon ik aan dat ook een aantal vaststellingen uit de Quantum Mechanica correct zijn, maar niet alles. De resultaten in verband met de fundamentele partikels zoals die blijken uit de zogenaamde Standaard Theorie blijven gelden. Dus wetenschappelijk wordt mijn theorie niet tegengesproken. Ik geef echter wel antwoorden waarop momenteel niemand een antwoord heeft, zoals: "Wat is zwaartekracht?", " Hoe ontstaat massa?", "Wat is zelfbewustzijn (consciousness) ?", "Wat zijn paranormale effecten?", enz.

Mijn theorie legt dus wel uit dat gravitatie niet iets afzonderlijk is als een special graviton partikel maar juist de essentie is van ALLES, en toont op een eenvoudige wijze aan hoe Alles met Alles verbonden is.

Ik maak gebruik van heel wat beelden in deze webpagina's, dat maakt het veel gemakkellijker om te volgen. Je zal hier geen wiskunde vinden, wel logica.

Waar zal ik beginnen? Laten wij maar bij het "begin" beginnen.
Nederlands© Dirk Laureyssens, 2002/3. All rights reserved.