De MEER-LAGIGHEID van HOLONS.

Onderstaande tekening wijst er op dat in elk holon meerdere lagen van spacetime met elkaar VERBONDEN zijn, maar dat elke vibratie-piek zijn eigen membraan behoudt. Dus de dynamische delen van spacetime blijven eigenlijk steeds geïsoleerd, maar beïvloeden elkaar wel door wederzijdse vibraties van hun contact-lagen. Hun orde van grootte (of fijnheid ) en flexibiliteit is ook verschillend.
DE CREATIE VAN ... ALLES

Nu je begrijpt hoe holons ontstaan is het een kleine stap om te begrijpen hoe 'alles' is ontstaan. Holons kunnen vanzelfsprekend weer opnieuw pelastreren (koppelen) met (1)
andere delen van het bijna oneindig beschikbare membraan, maar (2) ook met andere holons.

Zo kunnen er dus steeds nieuwe, meer complexe, holons aangemaakt worden. Meer complexe holons betekent dat er nu veel meer laagjes spacetime membraan op elkaar geperst worden. Hoe meer laagjes ... hoe minder flexibel! Dat verklaart het ontstaan van MATERIE. Materie (dus MASSA) is dus de veel-lagigheid van holons. Om dat te visualizeren moet je maar denken welke kleur-effect je krijgt als je honderd stukken doorschijnend plastiek op elkaar legt.

Het begrip HOLON slaat dus op alles wat een aantal unieke eigenschappen draagt die voortkomen uit ingesloten 'ouderlijke holons'. Deze eigenschappen kunnen wijzigen onder invloed van andere factoren. Aldus zijn bv. volgende (tijdelijke) EENHEDEN holons:
een photon, een quark, een electron, een neutron, een atoom, een molecule, een gen, DNA, een cel, een klier, een oog, de tong, de neus, de hersenen, een mens, een plant, een dier, een auto, een huis, de aarde, de zon, een melkwegstelsel, ... Wij zien hier dat holons dimensioneel van totaal verschillende grootte kunnen zijn.
Holons interacteren met elkaar en met het membraan zelf. Het beeld hieronder toont hoe het holon B(a) op vijf manieren - als actieve holon - andere holons kan maken waarvan hij een ouder is. Hier zien wij iets zéér merkwaardig:
Het AANTAL spacetime lagen kan verschillen! (cfr. de engelstalige link: numbers).
Hierbij blijkt ook dat Holons een unieke historische HIERARCHIE hebben. Dit wijst er op dat ons Universum een niet-commutatief systeem is. Alles volgt zijn oorspronkelijke natuurlijke volgorde van opbouw. En afbraak of ontbinding kan enkel plaats hebben in een omgekeerde volgorde. David Bohm sprak bv. van de implicite orde.
Figuur 7 hierboven toont meer complexe combinaties van C(ba) bij het pelastreren van B(a). Maar het omgekeerde, indien B(a) de andere holon C(ba) zou pelastreren zou weer een andere combinatie geven. De aandachtige lezer zal zeggen dat dit niet mogelijk is omdat B(a) reeds ingesloten zit in het midden van C(ba) ... en dat is juist ...maar ... de tube A kan ook een bijkomende tube maken op zijn oppervlak en deze kan dan opnieuw door B pelastreren op een andere locatie!
Dus holons - verwekt door onbreekbaar spacetime membraan - tonen ons de interconnectiviteit van ALLES met ALLES ... dus een volledige eenheid van verbondenheid ondanks verscheidenheid. Dit is echt holistisch.
Again: Although all boxes are empty ... a HOUSE is made.
Nederlands© Dirk Laureyssens, 2002. All rights reserved.