HOLONS ... een soort Eilanden

In onze wereld zien wij rondom ons een aantal verschijnselen. Door de beperktheid van onze zintuigen beschouwen wij die "dingen" als onafhankelijke eenheden. Dit is bv. een mens, een auto, maar ook zeer kleine bouwstenen als atomen en ook grote structuren als de Zon.

Wij bekijken dezen als volledig op-zich-zelf-staande of geïsoleerde eenheden; zoals wij naar een eiland kijken.
Maar wat is een eiland?

Een eiland is slechts een verhoogde zone van de
aardkorst die omringd is door water.

Alle eilanden zijn direct verbonden via de
aardkorst. Trillingen (communicatie) in de aardkorst kunnen in alle eilanden gevoeld worden.
En 'tussen' de eilanden is er een zee of oceaan. De zee kan bv. ook zaadjes van één eiland naar een ander brengen. Dus de
zee is ook een ander soort direct communicatie middel.

Dus een eiland is visueel een onafhanklijk 'iets', maar in realiteit is het slechts een deel van een groter geheel.
Maar er is meer. Door de wisselwerking van water en aarde zien wij allerlei begroeïng zoals bomen en bloemen, en ook ander leven op ieder eiland. En elk eiland heeft zijn eigen unieke kenmerken die een gevolg zijn van het unieke samenspel van 'plaatselijke" omstandigheden.

Dus een waarnemer op een schip ziet enkel het eiland (en het water er rond) en beschouwt dat als een afzonderlijk iets met eigen kenmerken, regels, kleuren, bewoners, enz.

Voor een waarnemer op het eiland is het bijna zijn volledige wereld, en gelden er daar een aantal regels waaraan hun onderworpen is. Alles wat op dat eiland groeit komt eigenlijk van het samenspel van de aarde (deze top van de aardkorst) en het water. Je kunt dus zeggen dat alle planten, dieren en bewoners een deel zijn van de aarde en het water. Alles is eigenlijk 'geherstructureerde' aardkorst/water. De eilandbewoner beseft niet dat zijn eiland slechts een top is. Hij heeft geen OVERZICHT.

Voor de waarnemer vanuit de satelliet zijn de grote lijnen veel duidelijker, maar niet de details. Hij ziet dat eilanden slechts topjes zijn van de aardkorst.

In de andere pagina's over HOLONS werd aangetoont dat er hierarchische opbouw is en een elastische spacetime verbondenheid die wij gravitatie noemen. Je kan ons universum dan ook zien als een giganitische DHL-FEDEX-TAXIPOST pakjes service waarbij lege dozen worden verzonden en uitgewisseld, en waarbij in elke doos dan weer andere lege dozen zitten, waarin weer andere dozen zitten, ... . Bij ontvangst worden nieuwe dozen toegevoegd of eruit genomen en opnieuw doorgestuurd. Het karton van deze dozen is spacetime membraan.

Maar met dozen (lege dozen) kun je ook huizen bouwen, als er voldoende dozen zijn! De 'tijdelijke ontvanger' kan gedurende een bepaalde tijd een huis bouwen, zijn huis.
Dus ofschoon het lege dozen zijn ... wordt er wel een HUIS gemaakt.

Lege dozen zijn de bouwstenen van ons universum. Dit doet denken aan de Boeddhistische uitspraak dat alles MAYA (een grote droom is). Boeddhisten zeggen ook: 'Leegte is Vorm, en Vorm is Leegte.' ("Emptiness is Form, and Form is Emptiness").

Wij mensen zij ook zulke unieke eilanden (opgebouwd uit legen dozen) en als wij naar elkaar kijken zien wij andere eilanden in onze REALITEIT. Die eilanden zijn er dus ECHT ... en ofschoon wij dan zijn opgebouwd uit lege dozen kunnen wij samen toch veel plezier maken en liefde uitwisselen. En dat ... is belangrijk.

Links naar enkele andere holon sites: Folke Günther - JoachimWolf
Nederlands© Dirk Laureyssens, 2002/3. All rights reserved.