Het MECHANISME van PELASTRATIE

Ik beschrijf hier een nieuw mechanisme waarbij een onbreekbaar Spacetime membraan zichzelf penetreert.
Ik noem dit proces: Pelastratie. Het wordt gesymboliseerd door [P].

Pelastratie - is een combinatie van'penetratie','elastic' en 'strada'- is een proces waarbij bij een sferisch (gesloten) lichaam dat is uitgerust met een quasi oneindig elastisch membraan een actieve zone een andere passieve zone penetreert, en daarbij een deel van het membraan van de passieve zone rond zich meevoert.

In ons cosmologisch concept heeft de actieve zone de vorm van een tube. Deze tube pelastreert een andere tube of het spacetime membraan op meerdere manieren: (1) de actieve tube gaat slechts gedeeltelijk door de passieve tube en vervolgt zijn weg in de passieve tube or zone; (2) De actieve tube gaat volledig door de passieve tube en neemt de twee lagen spacetime membraan met zich mee; (3) De actieve tube splits zich in meerdere sub-tubes.


Door slechts één postulaat te stellen - namelijk dat ons universum begrensd is door een dynamisch membraan dat onbreekbaar is en bijna oneindige elastisch kan via het pelastratie mechanisme een zelf-organiserend, complex en multi-dimensionaal universum worden uitgetekend. De oorsprong en opbouw van het membraan zelf wordt hier niet ter discussie gesteld, maar het is mogelijk daaromtrent een tensegritic membraam met bv. een bucky-structuur of nano-tube structuur te visualiseren.

In essentie is dit membraan spacetime in zijn Prior-Geometry vorm. Het is een geheel van membraan oscillaties zonder vaste structuur. Via pelastraties kan het zich locaal in miljarden combinaties omzetten, die elk lagen van het membraan bevatten. Zulke combinaties kunnen ook met andere gepelastreerde zones koppelen. Hoe meer lagen in holons voorkomen hoe hoger hun densiteit en stijfheid. Deze zones met meerdere spacetime lagen noemen wij holons.

Er kunnen diverse vormen van pelastraties voorkomen, zoals: Een zelf-pelastratie, een zelf-embedding, een directe pelastratie, een embedding, en van dezen gedeeltelijke of gemengde variates .

Om te kunnne pelastreren moeten bepaalde condities dit toestaan zoals: grootte, druk, hoekverhouding, harmonische of disharmonische vibraties, enz. Tubes (verder holons genoemd) kunnen ook de-pelastreren, dus ont-binden in de letterlijke zin van het woord.

Tussen tubes kunnen ook andere interacties voorkomen waarbij die elkaar beïvloeden. Tubes kunnen knopen, spiralen en ingesloten worden. Door dergelijke connecties kunnen ook vibraties aan elkaar worden overgedragen.


© Dirk Laureyssens, 2002/3. All rights reserved.