Het ONTSTAAN van HOLONS uit Prior-Geometry.

Uit de Voor-Geometrie (Prior-Geometry) kunnen - bij de juiste dynamische condities - nieuwe DUALE zones ontstaan die wij HOLONS noemen.
LOKALE GEOMETRIE

Nu komen wij tot de essentie van het ontstaan van dualiteit. Dit is één van de grootste filosofische maar ook natuurkundige problemen. Voorbeelden van dualiteit: wit en zwart, man en vrouw, materie en energie, Yin en Yang, enz.

De sleutel zit in de onbreekbaarheid van het membraan en haar bijna onbegrensde flexibiliteit. De oplossing is eigenlijk kinderlijk eenvoudig ... en daarom is het onbegrijpelijk dat dit nooit voorheen is gevonden.
Als een (actief) deel van deze ballon door een ander (passief) deel van die ballon gaat (penetreert) krijg je lokaal (plaatselijk) een nieuwe zone of plaatselijk volume MET TWEE LAGEN. Daarbij zit het actief (geel) deel A in het midden, en het passieve deel B (blauw) zit er rond. Inderdaad bevat die nieuwe zone twee lagen omdat de penetratie niets breekt ... want het membraan is onbreekbaar.

In feite is dit een proces van koppeling (een soort ver-dubbeling of
VER-BINDING) een 'zich-in-drukken' of 'mee-weg-drukken'. Het is geen echte penetratie. Daarom omschrijf ik deze penetratie met een nieuw woord: Pelastratie. Dit bevat PEnetratie + ELASTiciteit + STRAda (lagen).

De nieuwe zone [hier B(a)] noem ik een HOLON.

Doch opgelet! Dit Holon is slechts '
relatief onafhankelijk' van het totaal systeem. Het holon is slechts een plaatselijke (uitzonderlijke en tijdelijke) structuur van het groter geheel. En met een fikse beweging van het totaal systeem kan het holon terug uit elkaar komen (de-pelastreren). Dus zeg maar: ONT-BINDEN (of Sterven).

Wat brengt dit eenvoudige concept ons? Wel ...
uit het 'NIETS' is plots ergens op het membraan een 'IETS' ontstaat ... met een specifieke interne ORDENING. Het holon bevat een STRUCTUUR ! In dit holon is er nu 'Dualiteit'. In het holon zijn nu twee dynamische delen van het spacetime membraan aan elkaar gekoppeld, of op elkaar geperst. Daarom is ook de graad van flexibiliteit van de verschillende membranen in het holon gewijzigd. Het holon bevat heeft meer dichtheid en interne spanning, en is dus minder elastisch.

Op de plaats waar de twee delen samenkomen ontstaat een soort druk-ventiel of zeg maar een evenwichts-slot (groene cirkel). Je kan het ook zien als een soort flexibel scharniertje. Hoe stabieler het evenwicht van krachten tussen de twee delen... des te langer blijft het holon bestaan. Indien één van de twee delen een fundamentele wijziging (bv. positie-verandering van één van de tubes, een schok-golf, enz) ondergaat zal het holon-slot openen en ONT-BINDT (decay) het holon terug tot zijn twee afzonderlijk delen. Het holon verdwijnt dan gewoon als plaatselijke eenheid.
Aangezien het universum bij ons vertrekpunt reeds een gesloten energetisch systeem was heerst er behoud van energie. Het geheel is dus een perfect perpetium mobile. Holons worden dus door hun hogere densiteit scharnierpunten net zoals je vaste connectie punten (knopen van de koorden) ziet in dit dubbel pendulum. Als het totaal systeem (de bruine balk) beweegt dan bewegen ook de andere onder-delen. Holons zijn ook onderdelen van het totaal systeem. Aangezien de holons zelf ook aparte interne bewegingen veroorzaken zullen zij op hun beurt de bewegingen van het totaal systeem beïnvloeden.

De plaatselijke eigenschappen van het holon zijn natuurlijk anders dan de eigenschappen van de oorspronkelijke niet-gestructureerde spacetime. In het holon ontstaat namelijk 'wrijving' (friction) tussen de nu samengeperste maar toch nog bewegende spacetime-lagen (omdat de binnenlaagjes toch nog deel uitmaken van het totale ballon die blijft bewegen).

De interne wrijving in een holon schept dan weer alle interacties of verschijselen in de fysica zoals Thermodynamica, Electromagnetisme, en de Sterke en Zwakke (stralings)krachten.

Je kan een holon zien als een Quantum pakketje uit de Quantum Mechanica. Maar in ons model heerst hierarchische structuur en er is geen plaats voor de 'Quantum Onzekerheid' (cfr. Heisenberg's onzekerheids principe, ook afgekort als HUP). Zoals ook Einstein zei: ' God speelt niet met de dobbelstenen'.

Holons zijn dan ook
non-commutative ( want er zijn geen wiskundige inversie trukjes toegelaten die de posities van de lagen om toveren). Bv. een kous over de voet in een schoen is niet hetzelfde als een kous over een schoen met een voet in. ;-). In veel wiskundige modellen is dat wel identiek.
Nederlands© Dirk Laureyssens, 2002. All rights reserved.